QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  https://VSMART.NET

Sàn giao dịch thương mại điện tử VSMART.NET https://Vsmart.net (sau đây gọi tắt là Vsmart.net) là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Vin3S, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106892021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/07/2015 (sau đây gọi là “Công ty Vin3S”). 

Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng kênh tìm kiếm, giao dịch về thiết bị điện tử, giải pháp smart city và gia công linh kiện nhanh chóng và tiện lợi, Vsmart.net được định nghĩa là phương thức giao dịch của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra kênh mua bán thiết bị điện tử trực tuyến, giải pháp smart city và gia công linh kiện đặc sắc chưa từng có tại Việt Nam. Vsmart.net là bước đi đột phá, tiên phong trong việc thay đổi thói quen mua bán thiết bị điện tử trên thị trường nhằm mang đến cho khách hàng sự minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho khách hàng và xã hội.

  1. Nguyên tắc và quy định chung
  • VSMART.NET là sàn giao dịch thương mại điện tử về thiết bị điện tử, giải pháp smart city và gia công linh kiện dành cho các Thương nhân có nhu cầu đăng tin, chào bán các sản phẩm hoặc các dịch vụ liên quan; và đã ký hợp đồng với VSMART.NET để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên VSMART.NET (sau đây gọi là “Thương nhân”). 
  • Khách hàng tham gia giao dịch trên VSMART.NET là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên VSMART.NET; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do VSMART.NET cung cấp hoặc liên quan đến VSMART.NET (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
  • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên VSMART.NET phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là “Sản phẩm”).
  • Mọi hoạt động mua bán trên VSMART.NET phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương nhân cung cấp trên VSMART.NET. 
  • Bằng việc tham gia giao dịch trên VSMART.NET, Thương nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử VSMART.NET (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.
  1. Quy trình giao dịch
    1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng

Bước 1: Khách Hàng đăng ký tài khoản trên website VSMART.NET để được những hỗ trợ tốt nhất từ phía VSMART.NET về kỹ thuật hoặc những vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ những giao dịch được đăng tin tại VSMART.NET.

 

Bước 2: Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”).